Monday, November 29, 2010

Ludic DigitsKaligula Isus. unutar malog majmuna 
tijelo je crv od baršunasto zlata. cijeli zlato 
platno moglo bi se reći. sve riječi moraju 
biti formiran na ovaj način, 
cyclopian slabina bradavicu govori 
da je špilja Kaligule gdje je Isus 
čini plijen. oh kako su Rim u dolinama 
i brdima, crva za riječi, i raditi za feckles. 
Ako je samo veliki san ljudi će povući 
iz svojih ukupno i gleda unatrag 
fomandums, umoran džungla 
je iznenada Toulous Lautreca 
posjetom bolnici lud da Mirabeau, 
tako osuđeni samo da bude 
postavljen na po piskav osakaćen 
djece koji su ga vidjeli kao svoje.
Preširok.Preširok. ludi dijete, 
osakaćen dijete.vi ste naš novi partner.