Monday, June 23, 2014

yn creu lluniau eich cloddio gorff noeth
am ffugio cerrynt
cuddio heb gof 
boddi yw beth fy nghorff yn
creu lluniau 
eich cloddio gorff noeth
Bydd berlau pig o geg oer meddal 
yn y tarddiad
dannedd meddal mewn tywod  
torri i fyny fel pren 
ond wrth law 
bysedd o dywod 
sy'n estyn allan 
 ychydig berlau yw'n G am ffugio 
yn creu lluniau fy nghorffcanys nid oes
mwy mewn lluniau
sgrechian tawelwch nag yn y cyfansoddiad
cyfan pen
clwb yn dychwelyd i'r
môr y G Udo
G ond nid yw'n G ond mae'n
cynhyrchu sgrechian cyfansoddiad
 duo heb gwneuthurwr yn
wag gwneud rhywbeth ychydig berlau
arllwys o geg
oer meddal eli
fel y bo'r
angen yn ewyn y môr meddwl
gadael y traeth i berfformio y metel damned cyfan
 ac yn tyfu arian
 y môr llifogydd y
môr a'r llifogydd yn
mynd unman gwerth ei
gyfraith ar gyfer y
traethau

No comments:

Post a Comment

Irrony Observes The Earthing.