Monday, December 16, 2013

Fårö Burrionem


Time and life, a black hole with
change differencing its burden,
a wave docked to livery, its smart
wholesome bite should neither kill
nor burgeon each sign's smallest
affirmative form. On a stick,
a Professor performs arithmetic
until the life bordering on an enclosure
of snakes is also a dark animal,
a door of tremendous howls, an island
which varies between mechanical
singing, a jackal, and the pain of a pin
to the flesh.

Tid och liv, ett svart hål med
ändra omväxlande sin börda,
en våg dockad till livré, sin smarta
hälso bett bör varken döda
heller burgeon varje tecken minsta
jakande form. På en pinne,
professor utför aritmetisk
tills det liv som gränsar till en inneslutning
av ormar är också en mörk djur,
en dörr av enorma tjut, en ö
som varierar mellan mekanisk
sång, en jackal, och smärtan av en tapp
till köttet.

No comments:

Post a Comment

Irrony Observes The Earthing.